21 Mar 2011

Talbinah Bubur Tepung (HAVERMUT) Membasahkan & Menguatkan Hati


'Aisyah r.a berkata: Biasa ada jika ada kematian,wanita-wanita berkumpul,kemudian masing-masing pulang kerumahnya kecuali hanya keluarga mayit dan orang-orang yang dekat padanya,lalu disuruh membuatkan Talbinah (Kuah dari tepung/Bubur tepung0 kemudian dibuat roti yang dipotong kecil-kecil dimasukkan kedalam talbinah itu,lalu diajak keluarga yang kematian itu.'Aisyah r.a berkata: Sungguh aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda: Talbinah itu dapat mendinginkan Hati orang sakit dan menghilangkan Sedih (Susah,Risau).(HR.Bukhari,Muslim).