21 Okt 2011

Nabi Seperti Musa

SERIAL NUBUWAT BERITA KEDATANGAN

NABI MUHAMMAD Shallallahu ‘alaihi wasallam
DI DALAM BIBEL
NABI SEPERTI MUSA
Damai Islam Poso
                             2011

  A. Pendahuluan

  B. Saudara Bani Israel

  C. Seperti Musa

  D. Menaruh Firman Di Mulut

  E. Perkataan dari Tuhan

  F. Menyebut Nama Tuhan

 G. Ancaman Bagi Pembangkang

  H. Ancaman bagi Pembohong

  I.  Test  Kenabian  

         Kesimpulan