14 Des 2011

Al-GhamidiyyahAl-ghamidiyyah ialah wanita sahabat yang hidup dimadinah dan bersuami dengan laki-laki sahabat.Ia berZina,tetapi ia punya keinginan bertaubat,maka ia pergi pada Rasul seraya berkata," Wahai Rasulullah,aku telah berZina,dan kini aku sedang Hamil.Sucikanlah aku,ya Rasulullah.'"   Rasulullah bersabda,"Pergilah sampai anakmu lahir,lalu datanglah padaku!" Setelah sembilan bulan ia datang membawa anak kecil seraya berkata,"Sucikanlah aku,ya Rasulullah." Rasulullah bersabda,"Pergilah hingga kau menyapihnya."    Setelah 2 tahun,ia melihat anaknya sudah mau memegang roti,maka ia segera mengerti kalau anaknya sudah bisa disapih,ia pun datang pada Rasulullah seraya berkata,"Bunuh dan sucikanlah aku," Rasulullah bersabda,"Berikan anak itu."  
   Rasulullah mengangkat anak itu,lalu berkata,"Siapa yang mau menjamin anak ini,ia akan menjadi pendampingku diSurga!"  Anak itu pun diambil dan Al-Ghamidiyyah pun diRAJAM.  Al-Ghamidiyyah pun dibelenggu hingga Mati.Lalu Nabi berdiri untuk melakukan Shalat ,maka Umar pun berkata,"wahai Rasulullah ,apakah anda akan menShalatkan dia,sementara dia Itu PeZina?"   Nabi bersabda sambil Marah," Celaka kau wahai  Umar,ia telah bertaubat dengan  taubat yang kalau dibagi-bagi pada 70 orang penduduk Madinah tentu akan mencukupi mereka.Apakah pernah melihat Taubat yang lebih Baik dari menDermakan Jiwanya pada Allah."